เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.