มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

ไปยังลิ้งก์วีดีโอ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.