โครงการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

💻🌐งานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรมประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทย ใจซื่อสัตย์” เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งมอบรางวัลและวุฒิบัตรให้กับทีมผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมดังกล่าวฯ

📢สำหรับผลการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านการทุจริต ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทย ใจซื่อสัตย์”🏆 มีรายละเอียดดังนี้

🥇รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1🥇

🎉ชื่อทีม SPT Entertainment

🏫โรงเรียนสตรีพัทลุง

🎥คลิปผลงาน : https://link.bsru.ac.th/mq7

🥈รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2🥈

🎉 ชื่อทีม raira production

🏫โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

🎥คลิปผลงาน : https://link.bsru.ac.th/mqb

🥉รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3🥉

🎉 ชื่อทีม มอพอท้าลุย

🏫โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชูปถัมภ์

🎥คลิปผลงาน : https://link.bsru.ac.th/mqh

🎖รางวัลPOPULAR VOTE🎖

🎉ชื่อทีม Winxkclub

🏫โรงเรียนศึกษานารี

🎥คลิปผลงาน : https://link.bsru.ac.th/mqc

🎊 ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมนะคะ👍 😊

ภาพ : BSRU News./FB : สำนักประชาสัมพันธ์ฯ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.