เวลา 09.00 – 15.30 น.


📚งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ภายใต้แนวคิด ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส” โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

🌟การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีนางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

📚สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการเสวนาและบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

📖(ข้อมูลและรายละเอียดดังการถ่ายทอดสดงานประชุมฯ)

🎥🖥ถ่ายทอดสดงานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ITA 2020 “Open to Transparency : เปิดประตูสู่ความโปร่งใส”

——-

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น.

ทาง YouTube Channel : ITA NACC และ Facebook : ITA NACC

https://www.youtube.com/c/ITAnacc/live

ข้อมูลเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/1532089747031092/posts/2482842705289120/

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.