พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยร่วมกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่เคยติดต่อหรือรับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.