—-
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อให้บุคลากรรับทราบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประกาศเจตจำนงฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 และระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
—-
—-
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.