1.1 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

1.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 🔗
1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 🔗
1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครัั้งที่ 3/2563 🔗

1.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 🔗
1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 🔗

คำอธิบาย* รายงานการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

2.1 รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1/2563

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-5-723x1024.png

ดาวน์โหลด 🔗

2.2 รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2/2563

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ image-6-722x1024.png

ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งเป็นไตรมาส 1 และ 2

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.