2.1 รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1/2563

📥 ดาวน์โหลด 🔗


2.2 รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2/2563

📥 ดาวน์โหลด 🔗

คำอธิบาย* รายงานผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งเป็นไตรมาส 1 และ 2

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.