1. สายตรงอธิการบดี

คำอธิบาย : เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565

[email protected]

2. อีเมลของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้

คำอธิบาย : อีเมลของมหาวิทยาลัยอยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

[email protected]

3. LINE@ ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน้าติดต่อ มบส.ที่เป็นแหล่งรวมช่องทางการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์ และLine ของมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย : LINE@ ของมหาวิทยาลัยอยู่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

LINE : https://lin.ee/amQBYr5

4. Facebook BSRU News ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้

คำอธิบาย : Facebook ของมหาวิทยาลัยที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

6. หน้าเว็บมหาวิทยาลัยที่แสดงช่องทางการสื่อสาร Live Chat Messenger ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ในลักษณะของการสื่อสารสองทางผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

คำอธิบาย : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่มีช่องทางการสื่อสาร Live Chat Messenger ปรากฏขึ้น เพื่อให้บุคคลภายนอกสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.