เวลา 13.00 – 16.30 น.

———-

     🌟งานประกันคุณภาพการศึกษา และสำนักกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

        สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้น ผู้เข้าร่วมงานรับชมวีดิทัศน์ “คดีเด่น และผลการดำเนินงานของ ป.ป.ช.” และร่วมรับฟังสัมโมทนียกถา “ความดีประหนึ่งอาวรณ์ของชีวิต” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) การเสวนา เรื่อง “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉยประเทศไทยไปถึงจริงหรือ” โดย นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรับชมการแสดงเปิดงานและวิสัยทัศน์ “2 ทศวรรษ ป.ป.ช. ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล” และทำพิธีเปิดงาน โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกิจกรรมมอบรางวัล NACC Awards 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม    https://www.facebook.com/1532089747031092/posts/2415283348711723/

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.