สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รูปแบบรายเดือน) 🔗

คำอธิบาย* การประกาศ/เผยแพร่ “สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.