รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 🔗

คำอธิบาย* การประกาศ/เผยแพร่ “รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.