มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารวมพลังประกาศเจตจำนง “องค์กรแห่งความโปร่งใส ต่อต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยอธิการบดี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.